Boeslum Bakker Vandværk

Beredskabsplan

 

Denne beredskabsplan for Boeslum Bakker Vandværk I/S er udarbejdet for at sikre, at forbrugerne får tilstrækkeligt og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand

i situationer, hvor det leverede vand ikke kan overholde kvalitetskravene, eller hvor vandværket har behov for hjælp udefra for at opretholde forsyningen..

 

Vandværkets bestyrelse har i de ovennævnte situationer det generelle ansvar overfor forbrugerne, men i alle beredsskabssituationer er der kun én person

fra bestyrelsen, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder samt radio, TV og presse.

 

Prioriteringen af den ansvarlige er således:

 

1. Formand og driftsleder

og hvis han/hun ikke er til stede:

2. Næstformanden

 

Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, der skal tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne.

 

I alvorlige krisesituationer kontaktes kommunens beredskab straks og har herefter det overordnede ansvar for det videre forløb.

 

Til brug i eventuelt senere forsikringssager underrettes Vandværkets forsikringsselskab i alle former for beredskabssituationer.

 

Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret især hvad angår

Formanden har ansvaret for, at hele beredskabsplanen kontrolleres mindst én gang om året.

 

Intern telefonliste:

 

Bestyrelse for Boeslum Bakker Vandværk I/S:

Betegnelse

Navn

Mail

Telefon/

mobil

Formand

Per Sieg

post@boeslumbakkervand.dk

29 88 51 19

Næstformand
Vandværkspasser

Anders Bøgh

kollerupsti@gmail.com

40 37 29 77

Administration-

/regnskab

Lone Møller

lkm@djursvand.dk

87 52 72 00

Best.medlem

Kim Olesen

 

olesen_kim@hotmail.com

61 27 35 86

Best.medlem

Ernst Olesen

 

erole@mail.dk

29 41 28 67

Best.medlem

Torben Rasmussen

Torben@effi.dk

21 68 66 91

 

Ekstern telefonliste:

 

Håndværkere og materiel

El-forsyning og

Nødstrømsanlæg

NRGi  a.m.b.a.

Dusager 42

8200 Aarhus N

8739 0404

VVS-installatør

Erik Bach Hansen

 

Skindergade 4

8400 Ebeltoft

8634 1032

4063 5532

El-installatør og

døgnvagt

Holmriis

Østerallé 23

8400 Ebeltoft

8634 1444

7026 9261

Rugaard-El

 

Rugaard-El mobil

Total Security

Alarm

Vagttelefon

Stockflethsvej 9

8400 Ebeltoft

8634 2600

 

2560 8901

Rosmus Entrepre-

nør Service ApS.

v. brdr. Kejser

Remshøjevej 7

8444 Balle

2046 2391

2046 9392

  

Nødforsyning af vand til/fra

Vandværk

 

 

Djurs Vand

Hans Winthersvej 13

8400 Ebeltoft

8752 7200

Døgnvagt:    8634 1024

Vandværk

Dråby

Vandværk

 

 

 

  

Myndigheder

Beredskabschef

for Norddjurs og

Syddjurs Komm.

Leif Bang

N. P. Josiassensvej 1

8500 Grenå

2234 3512

8959 1000

Embedslæge-

Institutionen for

Midtjylland

 

Lyseng Allé 12

8270 Højbjerg

7222 7970

Lægevagten

 

Midtjylland

7011 3131

Ebeltoft

 

Borgerservice

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

8753 5000

Lokalpolitiet

 

 

 

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

114

og

8752 1448

Falck Danmark A/S

 

Falckvej 1

8400 Ebeltoft

7010 2031

 

 

Regional Radio og TV samt Lokal Avis

Danmarks Radio

 

P4-Østjylland

Olof Palmes Allé 10 -12

8200 Aarhus N

7010 0110

8739 7000

e-mail: p4aarhus@dr.dk

TV 2

TV2 Østjylland

Skejbyparken 1

8200 Aarhus N

8742 4242

e-mail: redaktion@tv2oj.dk

Ebeltoft

Folketidende

lokalavisen

 

Juulsbakke 14

8400 Ebeltoft

8634 1499

e-mail: ef@ebeltoftfol-ketidende.dk

 


Boeslum Bakker Vandværk

Dalvangen 23, Boeslum, 8400 Ebeltoft


 

 

Normal drift.

 

Ved genåbning efter reparation på ledningsnettet kan der forekomme misfarvning af vandet, dette er ikke sundhedsskadeligt. Lad bLot vandet løbe nogle minutter for afhjælpning deraf.

Kontakt dit vandværk

Har du brug for at komme i kontakt med dit vandværk?

 

Ring eller skriv til:

Ernst Olesen
Formand
Mobil: 29412867
Mail: erole@mail.dk

 

Ved driftsforstyrrelse:

Djurs Vand Erhverv

Vagttelefon: 86341024


 

Vandets hårdhed = 12 - 15 °dH (middelhårdt)