Boeslum Bakker Vandværk

Ebeltoft 31. marts 2023

 

 

 

BOESLUM BAKKER VANDVÆRK A.M.B.A

 

www.boeslumbakkervand.dk

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

 

 

 

Til interessenterne.

 

 

 

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

 

 

 

Lørdag den 15. april 2023, kl. 10.00 på

 

DANHOSTEL EBELTOFT, EGEDALSVEJ 5, EBELTOFT

 

 

 

Der serveres kaffe og te med rundstykker fra kl. 9.30

 

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af stemmetællere

 

3. Bestyrelsens beretning

 

4. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse *

 

5. Budget og takstblad for indeværende år forelægges til godkendelse

 

6. Behandling af indkomne forslag

 

7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

 

 

 

På valg er:

 

(for 2 år) bestyrelsesmedlem H. C. Mathiesen (ønsker genvalg)

 

(for 2 år) bestyrelsesmedlem Grethe Ebler (ønsker genvalg)

 

(for 1 år) suppleant

 

 

 

8. Valg af statsautoriseret revisor

 

9. Eventuelt

 

 

 

* Det fulde regnskab kan ses på vores hjemmeside www.boeslumbakkervand.dk.

 

 

 

Denne indkaldelse bedes medbragt som adgangsbevis til generalforsamlingen.

 

Stemmesedler udleveres ved indgangen.

 

 

 

OBS: Opmærksomheden henledes på, at der kun kan afgives 1 stemme pr. forbrugernummer.

 

 

 

Der udsendes ikke referat af generalforsamlingen, men det vil kunne læses på

 

www.boeslumbakkervand.dk eller rekvireres hos Djurs Vand Erhverv A/S på e-mail

 

info@djursvand.dk eller tlf. 87 52 72 00.

 


Boeslum Bakker Vandværk

Dalvangen 23, Boeslum, 8400 Ebeltoft


 

 

 

Ved genåbning efter reparation på ledningsnettet kan der forekomme misfarvning af vandet, dette er ikke sundhedsskadeligt. Lad bLot vandet løbe nogle minutter for afhjælpning deraf.

Kontakt dit vandværk

Har du brug for at komme i kontakt med dit vandværk?

 

Ring eller skriv til:

Hans Chr. Mathiesen
Formand
Mobil: 42 60 60 43
Mail: post@boeslumbakkervand.dk

 

Ved driftsforstyrrelse:

Djurs Vand Erhverv A/S

Vagttelefon: 86 34 10 24


 

Vandets hårdhed = 12 - 15 °dH (middelhårdt)