Boeslum Bakker Vandværk

Beredskabsplan

 

Denne beredskabsplan for Boeslum Bakker Vandværk I/S er udarbejdet for at sikre, at forbrugerne får tilstrækkeligt og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand

i situationer, hvor det leverede vand ikke kan overholde kvalitetskravene, eller hvor vandværket har behov for hjælp udefra for at opretholde forsyningen..

 

Vandværkets bestyrelse har i de ovennævnte situationer det generelle ansvar overfor forbrugerne, men i alle beredsskabssituationer er der kun én person

fra bestyrelsen, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder samt radio, TV og presse.

 

Prioriteringen af den ansvarlige er således:

 

1. Formand og driftsleder

og hvis han/hun ikke er til stede:

2. Næstformanden

 

Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, der skal tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne.

 

I alvorlige krisesituationer kontaktes kommunens beredskab straks og har herefter det overordnede ansvar for det videre forløb.

 

Til brug i eventuelt senere forsikringssager underrettes Vandværkets forsikringsselskab i alle former for beredskabssituationer.

 

Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret især hvad angår

Formanden har ansvaret for, at hele beredskabsplanen kontrolleres mindst én gang om året.

 

Intern telefonliste:

 

Bestyrelse for Boeslum Bakker Vandværk I/S:

Betegnelse

Navn

Mail

Telefon/

mobil

Formand

Per Sieg

post@boeslumbakkervand.dk

29 88 51 19

Næstformand
Vandværkspasser

Anders Bøgh

kollerupsti@gmail.com

40 37 29 77

Administration-

/regnskab

Lone Møller

lkm@djursvand.dk

87 52 72 00

Best.medlem

Kim Olesen

 

olesen_kim@hotmail.com

61 27 35 86

Best.medlem

Ernst Olesen

 

erole@mail.dk

29 41 28 67

Best.medlem

Torben Rasmussen

Torben@effi.dk

21 68 66 91

 

Ekstern telefonliste:

 

Håndværkere og materiel

El-forsyning og

Nødstrømsanlæg

NRGi  a.m.b.a.

Dusager 42

8200 Aarhus N

8739 0404

VVS-installatør

Erik Bach Hansen

 

Skindergade 4

8400 Ebeltoft

8634 1032

4063 5532

El-installatør og

døgnvagt

Holmriis

Østerallé 23

8400 Ebeltoft

8634 1444

7026 9261

Rugaard-El

 

Rugaard-El mobil

Total Security

Alarm

Vagttelefon

Stockflethsvej 9

8400 Ebeltoft

8634 2600

 

2560 8901

Rosmus Entrepre-

nør Service ApS.

v. brdr. Kejser

Remshøjevej 7

8444 Balle

2046 2391

2046 9392

  

Nødforsyning af vand til/fra

Vandværk

 

 

Djurs Vand

Hans Winthersvej 13

8400 Ebeltoft

8752 7200

Døgnvagt:    8634 1024

Vandværk

Dråby

Vandværk

 

 

 

  

Myndigheder

Beredskabschef

for Norddjurs og

Syddjurs Komm.

Leif Bang

N. P. Josiassensvej 1

8500 Grenå

2234 3512

8959 1000

Embedslæge-

Institutionen for

Midtjylland

 

Lyseng Allé 12

8270 Højbjerg

7222 7970

Lægevagten

 

Midtjylland

7011 3131

Ebeltoft

 

Borgerservice

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

8753 5000

Lokalpolitiet

 

 

 

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

114

og

8752 1448

Falck Danmark A/S

 

Falckvej 1

8400 Ebeltoft

7010 2031

 

 

Regional Radio og TV samt Lokal Avis

Danmarks Radio

 

P4-Østjylland

Olof Palmes Allé 10 -12

8200 Aarhus N

7010 0110

8739 7000

e-mail: p4aarhus@dr.dk

TV 2

TV2 Østjylland

Skejbyparken 1

8200 Aarhus N

8742 4242

e-mail: redaktion@tv2oj.dk

Ebeltoft

Folketidende

lokalavisen

 

Juulsbakke 14

8400 Ebeltoft

8634 1499

e-mail: ef@ebeltoftfol-ketidende.dk

 


Boeslum Bakker Vandværk

Dalvangen 23, Boeslum, 8400 Ebeltoft


 

Normal drift. 

Kontakt dit vandværk

Har du brug for at komme i kontakt med dit vandværk?

 Ring eller skriv til:

Per Sieg
Formand
Mobil: 29885119
Mail: post@boeslumbakkervand.dk

 eller

 Anders Bøgh

Næstformand og vandværkspasser
Mobil: 40372977
Mail: kollerupsti@gmail.com


 

Vandets hårdhed = 12 - 15 °dH (middelhårdt)

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies