Boeslum Bakker Vandværk

Efter endt ombygning af vandværket, som forvente afsluttet inden udgangen af april 2020, vil vandbehandlingen bestå af 2 gange trykfiltre i serie, samt 2 rentvandvtanke der under normal drift er i brug sammen. 

Rentvandstankene kan skilles ad ved service eller lignende.


Boeslum Bakker Vandværk

Dalvangen 23, Boeslum, 8400 Ebeltoft


 

Normal drift.

 

Ved genåbning efter reparation på ledningsnettet kan der forekomme misfarvning af vandet, dette er ikke sundhedsskadeligt. Lad bLot vandet løbe nogle minutter for afhjælpning deraf.

Kontakt dit vandværk

Har du brug for at komme i kontakt med dit vandværk?

 Ring eller skriv til:

Ernst Olesen
Fungerende formand
Mobil: 29412867
Mail: post@boeslumbakkervand.dk

 

Torben Rasmussen

Næstformand

Mobil: 21686691
Mail: torben@effi.dk


 

Vandets hårdhed = 12 - 15 °dH (middelhårdt)

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies