Boeslum Bakker Vandværk

Efter endt ombygning af vandværket, som forvente afsluttet inden udgangen af april 2020, vil vandbehandlingen bestå af 2 gange trykfiltre i serie, samt 2 rentvandvtanke der under normal drift er i brug sammen. 

Rentvandstankene kan skilles ad ved service eller lignende.


Boeslum Bakker Vandværk

Dalvangen 23, Boeslum, 8400 Ebeltoft


 

Normal drift. 

Kontakt dit vandværk

Har du brug for at komme i kontakt med dit vandværk?

 Ring eller skriv til:

Per Sieg
Formand
Mobil: 29885119
Mail: post@boeslumbakkervand.dk

 eller

 Anders Bøgh

Næstformand og vandværkspasser
Mobil: 40372977
Mail: kollerupsti@gmail.com


 

Vandets hårdhed = 12 - 15 °dH (middelhårdt)

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies