Boeslum Bakker Vandværk

Efter endt ombygning af vandværket, som forvente afsluttet inden udgangen af april 2020, vil vandbehandlingen bestå af 2 gange trykfiltre i serie, samt 2 rentvandvtanke der under normal drift er i brug sammen. 

Rentvandstankene kan skilles ad ved service eller lignende.


Boeslum Bakker Vandværk

Dalvangen 23, Boeslum, 8400 Ebeltoft


 

 

 

Ved genåbning efter reparation på ledningsnettet kan der forekomme misfarvning af vandet, dette er ikke sundhedsskadeligt. Lad bLot vandet løbe nogle minutter for afhjælpning deraf.

Kontakt dit vandværk

Har du brug for at komme i kontakt med dit vandværk?

 

Ring eller skriv til:

Hans Chr. Mathiesen
Formand
Mobil: 42 60 60 43
Mail: post@boeslumbakkervand.dk

 

Ved driftsforstyrrelse:

Djurs Vand Erhverv A/S

Vagttelefon: 86 34 10 24


 

Vandets hårdhed = 12 - 15 °dH (middelhårdt)