Boeslum Bakker Vandværk

Nyheder


11-04-2023

Dato til generalforsamling ændret - OBS OBS

Ebeltoft 11. april 2023

BOESLUM BAKKER VANDVÆRK A.M.B.A

www.boeslumbakkervand.dk

Indkaldelse til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

Til interessenterne.
I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling
Torsdag den 27. april 2023, kl. 19.00 på

DANHOSTEL EBELTOFT, EGEDALSVEJ 5, EBELTOFT

Der serveres kaffe, kage, øl og vand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse *
5. Budget og takstblad for indeværende år forelægges til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg er:
(for 2 år) bestyrelsesmedlem H. C. Mathiesen (ønsker genvalg)
(for 2 år) bestyrelsesmedlem Grethe Ebler (ønsker genvalg)
(for 1 år) suppleant
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Eventuelt
* Det fulde regnskab kan ses på vores hjemmeside www.boeslumbakkervand.dk.
Denne indkaldelse bedes medbragt som adgangsbevis til generalforsamlingen.
Stemmesedler udleveres ved indgangen.
OBS: Opmærksomheden henledes på, at der kun kan afgives 1 stemme pr.
forbrugernummer.
Der udsendes ikke referat af generalforsamlingen, men det vil kunne læses på
www.boeslumbakkervand.dk eller rekvireres hos Djurs Vand Erhverv A/S på e-mail
info@djursvand.dk eller tlf. 87 52 72 00.


31-03-2023

Generalforsamling 2023

BOESLUM BAKKER VANDVÆRK A.M.B.A
www.boeslumbakkervand.dkIndkaldelse til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

Til interessenterne.

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Lørdag den 15. april 2023, kl. 10.00 på
DANHOSTEL EBELTOFT, EGEDALSVEJ 5, EBELTOFT

Der serveres kaffe og te med rundstykker fra kl. 9.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse *
5. Budget og takstblad for indeværende år forelægges til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

På valg er:
(for 2 år) bestyrelsesmedlem H. C. Mathiesen (ønsker genvalg)
(for 2 år) bestyrelsesmedlem Grethe Ebler (ønsker genvalg)
(for 1 år) suppleant

8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Eventuelt

* Det fulde regnskab kan ses på vores hjemmeside www.boeslumbakkervand.dk.

Denne indkaldelse bedes medbragt som adgangsbevis til generalforsamlingen.
Stemmesedler udleveres ved indgangen.

OBS: Opmærksomheden henledes på, at der kun kan afgives 1 stemme pr. forbrugernummer.

Der udsendes ikke referat af generalforsamlingen, men det vil kunne læses på
www.boeslumbakkervand.dk eller rekvireres hos Djurs Vand Erhverv A/S på e-mail
info@djursvand.dk eller tlf. 87 52 72 00.


08-03-2023

Tilmelding til SMS varsel

Nu kan du tilmelde dig vores SMS varsel - Aktiver under siden LINKS


31-08-2022

Analyserapporter - Boeslum Bakker Vandværk

Under links kan du se analyserapporter fra Eurofins


15-08-2022

Info om PFAS

Pressen skriver i øjeblikket om fund af PFAS-forbindelser flere steder i landet, og vi har da også fået spørgsmål om, hvordan situationen er hos Boeslum Bakker Vand.

Vandværket har testet for PFAS–forbindelser siden 2020, og vi kan oplyse, at der ikke er konstateret indhold af PFAS i drikkevandet fra Boeslum Bakker vandværker –

Det er indbygget i vandværkets prøveudtagningsprogram, at der hvert år skal analyseres for PFAS-forbindelser.

Det har ikke været muligt, at finde ud af omfanget af PFAS-forureninger i Syddjurs Kommune, men TV2 oplyser i en artikel på deres hjemmeside, at der er konstateret to tilfælde i kommunen – begge hos enkelt vandforsyninger (dvs. i boringer, der forsyner enkelt-ejendomme).
Boeslum Bakker Vandværk

Dalvangen 23, Boeslum, 8400 Ebeltoft


 

 

 

Ved genåbning efter reparation på ledningsnettet kan der forekomme misfarvning af vandet, dette er ikke sundhedsskadeligt. Lad bLot vandet løbe nogle minutter for afhjælpning deraf.

Kontakt dit vandværk

Har du brug for at komme i kontakt med dit vandværk?

 

Ring eller skriv til:

Hans Chr. Mathiesen
Formand
Mobil: 42 60 60 43
Mail: post@boeslumbakkervand.dk

 

Ved driftsforstyrrelse:

Djurs Vand Erhverv A/S

Vagttelefon: 86 34 10 24


 

Vandets hårdhed = 12 - 15 °dH (middelhårdt)

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies