Boeslum Bakker Vandværk

Nyheder


08-03-2023

Tilmelding til SMS varsel

Nu kan du tilmelde dig vores SMS varsel - Aktiver under siden LINKS


31-08-2022

Analyserapporter - Boeslum Bakker Vandværk

Under links kan du se analyserapporter fra Eurofins


15-08-2022

Info om PFAS

Pressen skriver i øjeblikket om fund af PFAS-forbindelser flere steder i landet, og vi har da også fået spørgsmål om, hvordan situationen er hos Boeslum Bakker Vand.

Vandværket har testet for PFAS–forbindelser siden 2020, og vi kan oplyse, at der ikke er konstateret indhold af PFAS i drikkevandet fra Boeslum Bakker vandværker –

Det er indbygget i vandværkets prøveudtagningsprogram, at der hvert år skal analyseres for PFAS-forbindelser.

Det har ikke været muligt, at finde ud af omfanget af PFAS-forureninger i Syddjurs Kommune, men TV2 oplyser i en artikel på deres hjemmeside, at der er konstateret to tilfælde i kommunen – begge hos enkelt vandforsyninger (dvs. i boringer, der forsyner enkelt-ejendomme).
Boeslum Bakker Vandværk

Dalvangen 23, Boeslum, 8400 Ebeltoft


 

 

 

Ved genåbning efter reparation på ledningsnettet kan der forekomme misfarvning af vandet, dette er ikke sundhedsskadeligt. Lad bLot vandet løbe nogle minutter for afhjælpning deraf.

Kontakt dit vandværk

Har du brug for at komme i kontakt med dit vandværk?

 

Ring eller skriv til:

Hans Chr. Mathiesen
Formand
Mobil: 42 60 60 43
Mail: post@boeslumbakkervand.dk

 

Ved driftsforstyrrelse:

Djurs Vand Erhverv A/S

Vagttelefon: 86 34 10 24


 

Vandets hårdhed = 12 - 15 °dH (middelhårdt)

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies