Boeslum Bakker Vandværk

GalleriBoeslum Bakker Vandværk


Fuldriggerstien i Dråby


Bavnehøjvej i Holme


Rentvandspumper


Råvandsstation


Kælderen under filterskyl


Styringstavler


Overvågningsanlæg


Filterskyl


Affugtningsanlæg

Boeslum Bakker Vandværk

Dalvangen 23, Boeslum, 8400 Ebeltoft


 

Kontakt dit vandværk

 

Har du brug for at komme i kontakt med dit vandværk?

 

Ring eller skriv til:

Per Sieg
Formand
Mobil: 29885119
Mail: post@boeslumbakkervand.dk

 

eller

 

Anders Bøgh
Næstformand og vandværkspasser
Mobil: 40372977
Mail: kollerupsti@gmail.com


 

Vandets hårdhed = 12 - 15 °dH (middelhårdt)