Uregelmæssigheder:


Velkommen til Boeslum Bakker Vandværk's Hjemmeside


Information fra Vandværket:


Der er udtaget prøver af samtlige boringer i Vandværket til undersøgelse af hvorvidt der er forekomster af:
1,2,4-triazol
Chloridazon, desphehenyl
Chloridazon, methyl-desphenyl
Alle prøver viste at der ingen forekomster findes af disse stoffer i værkets aktive boringer.

Vandets hårdhed = 12 - 15 °dH (middelhårdt)