Uregelmæssigheder:


Velkommen til Boeslum Bakker Vandværk's Hjemmeside


Information fra Vandværket:


Flyttemeddelelser o.l. skal indtil videre sendes til Vandværkets administrator Lone Møller co. Djurs Vand:
lkm@djursvand.dk
Tlf. 87527200

Forbrugerne ønskes et godt nytår.

Vandværket aflæser vandmåler i første halvdel af januar, aflæsningen foretages elektronisk af bestyrelsesmedlemmerne, der kommer rundt i områderne.
Mvh
Bestyrelsen

Vandets hårdhed = 12 - 15 °dH (middelhårdt)