Uregelmæssigheder:


Velkommen til Boeslum Bakker Vandværk's Hjemmeside


Information fra Vandværket:


Flyttemeddelelser o.l. skal sendes til Vandværkets administrator Lone Møller co. Djurs Vand:
lkm@djursvand.dk
Tlf. 87527200
.....
Der er taget vandprøver af alle Vandværkets boringer for undersøgelse af mulige forekomster af:
Chlorothalonil-amidsulfonsyre
N,N-dimethylsulfamid
Resultatet af prøverne er under grænseværdi for disse stoffer.

Vandets hårdhed = 12 - 15 °dH (middelhårdt)