Boeslum Bakker Vandværk I/S

www.boeslumbakkervand.dk

e-mail: post@boeslumbakkervand.dk


 

 


Beredskabsplan

 

Denne beredskabsplan for Boeslum Bakker Vandværk I/S er udarbejdet for at sikre, at forbrugerne får tilstrækkeligt og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand

i situationer, hvor det leverede vand ikke kan overholde kvalitetskravene, eller hvor vandværket har behov for hjælp udefra for at opretholde forsyningen..

 

Ansvarsfordeling.

Vandværkets bestyrelse har i de ovennævnte situationer det generelle ansvar overfor forbrugerne, men i alle beredsskabssituationer er der kun én person

fra bestyrelsen, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder samt radio, TV og presse.

 

Prioriteringen af den ansvarlige er således:

 

1. Formand og driftsleder,

    og hvis han/hun ikke er til stede

2. Næstformanden

 

Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, der skal tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne.

 

I alvorlige krisesituationer kontaktes kommunens beredskab straks og har herefter det overordnede ansvar for det videre forløb.

 

Til brug i eventuelt senere forsikringssager underrettes Vandværkets forsikringsselskab i alle former for beredskabssituationer.

 

Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret især hvad angår

telefonnumre.

Formanden har ansvaret for, at hele beredskabsplanen kontrolleres mindst én gang om året.

 

 

 

 

Intern telefonliste:

 

Bestyrelse for Boeslum Bakker Vandværk I/S:

Betegnelse

Navn

Adresse

Telefon/

mobil

Formand

Henrik Laursen

Søkjersvej 26

8400 Ebeltoft

20 19 63 90

Næstformand

Anders Bøgh

Kollerup sti 1

8400 Ebeltoft

40 37 29 77

Administration-

/regnskab

Lone Møller

Hans Winthersvej 3

8400 Ebeltoft

87 52 72 00

Best.medlem

Per Sieg

 

Bækholmen 31 A

8400 Ebeltoft

29 88 51 19

Best.medlem

Ernst Olesen

 

Mosevangen 6

8400 Ebeltoft

86 34 58 58

Best.medlem

Torben Rasmussen

Søkjersvej 15

8400 Ebeltoft

21 68 66 91

 

Ekstern telefonliste:

 

Håndværkere og materiel

El-forsyning og

Nødstrømsanlæg

NRGi  a.m.b.a.

Dusager 42

8200 Aarhus N

8739 0404

Aut.

VVS-installatør

Erik Bach Hansen

 

Skindergade 4

8400 Ebeltoft

8634 1032

4063 5532

El-installatør og

døgnvagt

Holmriis

Østerallé 23

8400 Ebeltoft

8634 1444

7026 9261

Rugaard-El

 

Rugaard-El mobil

Total Security

Alarm

Vagttelefon

Stockflethsvej 9

8400 Ebeltoft

8634 2600

 

2560 8901

Rosmus Entrepre-

nør Service ApS.

v. brdr. Kejser

Remshøjevej 7

8444 Balle

2046 2391

2046 9392

 Ole Vognstrup

A/S

Ole Vognstrup

Martin Hansens

Vej 24, 8400 Ebeltoft

8634 2353

2023 8353

 

 

Nødforsyning af vand til/fra

Vandværk

 

 

Djurs Vand

Hans Winthersvej 13

8400 Ebeltoft

8752 7200

Døgnvagt:    8634 1024

Vandværk

Tranbjerggårdens

Vandværk

Bækholmen 31A

8400 Ebeltoft

2988 5119

 

 

 

 

 

Myndigheder

Beredskabschef

for Norddjurs og

Syddjurs Komm.

Leif Bang

N. P. Josiassensvej 1

8500 Grenå

2234 3512

8959 1000

Embedslæge-

Institutionen for

Midtjylland

 

Lyseng Allé 12

8270 Højbjerg

7222 7970

Lægevagten

 

Midtjylland

7011 3131

Ebeltoft

 

Borgerservice

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

8753 5000

Lokalpolitiet

 

 

 

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft

114

og

8752 1448

Falck Danmark A/S

 

Falckvej 1

8400 Ebeltoft

7010 2031

 

 

Regional Radio og TV samt Lokal Avis

Danmarks Radio

 

P4-Østjylland

Olof Palmes Allé

10 -12

8200 Aarhus N

7010 0110

8739 7000

e-mail:

p4aarhus@

dr.dk

TV 2

TV2 Østjylland

Skejbyparken 1

8200 Aarhus N

8742 4242

e-mail:

redaktion@

tv2oj.dk

Ebeltoft

Folketidende

lokalavisen

 

Juulsbakke 14

8400 Ebeltoft

8634 1499

e-mail:

ef@ebeltoftfol-ketidende.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Iværksat primo 2014/BR