Vandanalyser

Rekvirent: Boeslum Bakker Vandværk Søkjersvej7, 8400 Ebeltoft
Prøvetager: Eurofins Danmark A/S
Info Tekst 2014.18.09 2014.11.03 - Enheder
Coliforme bakterier 37 gr.C < 1 <1 - Antal pr. 100ml
Term. coliforme bakterier 44 gr.C <1 <1 - Antal pr. 100ml
Enterococcer - - - Antal pr. 100 ml
Kimtal ved 22 gr.C, GEA <1 <1 - Antal pr. ml
Kimtal ved 37 gr.C, GEA - - - Antal pr. ml
pH 7,8 7,8 - pH
Ledningsevne 59 59 - mS pr. m
Hårdhed, total - - - H grader
Calcium (Ca) - - - mg pr. l
Magnesium (Mg) - - - mg pr. l
Kalium (K) - - - mg pr. l
Natrium (Na) - - - mg pr. l
Jern (Fe) <0,01 - - mg pr. l
Mangan (Mn) - - - mg pr. l
Ammonium - - - mg pr. l
Nitrit - - - mg pr. l
Nitrat, filtreret - - - mg pr. l
Total-P - - - mg pr. l
Chlorid, filtreret - - - mg pr. l
Fluorid, filtreret - - - mg pr. l
Sulfat, filtreret - - - mg pr. l
Aggressiv kuldioxid - - - mg pr. l
Hydrogencarbonat - - - mg pr. l
Turbiditet - - - FTU
Farvetal, Pt - - - mg pr. l
Inddampningsrest - - - mg pr. l
Iltindhold 9,5 9,5 - mg pr. l
Arsen (As) - - - µg pr. l
Bor - - - µg pr. l
Nikkel (Ni) - - - µg pr. l
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof - - - mg pr. l
Prøvens farve Farveløs Farveløs -  
Prøvens klarhed Klar Klar -  
Prøvens lugt Ingen Ingen -  
Prøvens smag Normal Normal -  
Vandtemperatur 10,2 10,6 - °C

(peg på for yderligere information)